Covid-19. A pandemic that severely hit the world, raised health issues and took many lives. Unfortunately, health was not the only category that has been hit by the pandemic. The economy has taken the damage as much as the health did. It is even mentioned in Eurofound’s Research Report that: “The economic and labor market consequences of the COVID-19 pandemic are likely to be more serious than those of the global financial crisis of 2008–2009, which led the recession in the period 2008–2013.

The article would be talking shortly about how the pandemic hit the economy and the consequences of…


Hi everyone,
As I am a finance major, I had to learn how to conduct a regression analysis on Excel during my undergraduate studies, and I would like to explain how you can perform this simple analysis on Excel in this article. ( I am assuming you already know what is regression analysis and its uses.)
First of all, you will click on the ‘data’ option on your ribbon at the top of your page as shown below.

On the left side of the popped-up menu, you will see the ‘Data Analysis’ button. Do not worry if you didn’t because…


Hi,

My name is Emre. I have completed my Bachelor’s degree in Financial Management this year and applied for the numerous master programs in Finance all around Europe and got admission from many of them, including BI Norwegian Business School whose Finance Program has the 42nd position in the world. There are also other universities with similar rankings but I won’t be mentioning all of them here.

Photo by Karly Jones on Unsplash

So, let me start with my GPA which, luckily, I managed to keep high. I had a 9.43 out of 10. I believe, it was the strongest element I had on my application…


Well, we have always been told how precious time is. That it would never come back, so it should not be wasted. There are millions of quotes, such as, “Time is money, but you can’t buy time.” or “You may buy a watch but, but you can’t buy time.” indicating how time is a thing that cannot be bought from a store. Is it true? or can you buy the “time” from the store?

Photo by Morgan Housel on Unsplash

Actually, you can, and I have an example to share. Have you ever seen peeled, sliced, frozen potatoes in the store? Most probably you have, and…


Hi,
My name is Emre. I have completed my Bachelor’s Degree in Financial Management at International Burch University located in Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, so, yes, I am one of the graduates of this epic year of 2020. Since my freshman year, I have always been looking for ways to earn money online so that I would not be a burden to my parents and get my financial freedom while I was still in college. My first two years were pretty unfruitful because the total amount I earned is $0. I had a few ideas such as “dropshipping”(provide (goods) by direct…


Merhaba,

Adım Emre, bu sene Bosna Hersek’de lisans düzeyinde ingilizcesi “Financial Management” olan türkçe karşılığı finansal yönetime denk gelen bölümden mezun oldum, evet yani bende bu epik 2020 yılının mezunlarındanım. 1. sınıftan beri sürekli internet üzerinden nasıl para kazanabilirim diye kafa yoruyordum çünkü eğer internet üzerinden para kazanabilirsem hem artık aileme yük olmayacağımı hem de daha üniversitedeyken finansal özgürlüğümü kazanacağıma inanıyorudum. Üniversitedeki ilk iki yılım benim için bayağı verimsiz geçti çünkü total de kazandığım miktar tam olarak 0. Aslında kafamda bir iki fikir vardı mesela “dropshipping” gibi türkçe karşılığı damla nakliye olarak geçiyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Farkına vardım…


Photo by Fabio Jock on Unsplash

Güzel veya yakışıklı olan bir insan diğerlerinden daha mı üstün? Tabii ki hayır ama o klasmanda bir insan gördüğümüzde hemen hemen hepimizin elimizde olmadan düşdüğü yanılsama bu. Bunun sebebi Halo Etkisi ki bu etkiyi şöyle tanımlayabiliriz: “Birinin tek bir özelliğine bakarak o kişi hakkında genel bir yargıya varmak.”

Halo etkisi konsepti 1920 yılında Amerikalı Psikolog Edward L. Thorndike tarafından bulundu. Thorndike komutanlardan askerlerini liderlik yeteneği, zeka, fizik ve karakter gibi özelliklerine göre sıralamalarını istedi ve komutanlar daha askerlerle konuşmamıştı bile. Sonuçlar askerlerin fiziksel görünüşlerinin, nasıl algılandıkları konusunda etkili olduğunu gösterdi. Örneğin, uzun boylu ve çekici asker en zeki olarak değerlendirildi…


Bugünün hızlı akan global dünyasında herkes şu soruya cevap arıyor, “Nasıl mutlu olunur?” ve bu soruyu Google amcaya sorduğunuzda karşınıza tam olarak 7,760,000 tane sonuç çıkıyor. Bu da insanların basit görünümlü ama bir o kadar komplike olan bu soruya cevap aradığının kanıtı. Bildiğiniz üzere talep olmazsa arz da olmaz. Genellikle bu sitelere giriş yaptığınızda farketmişsinizdir mutlu olmanın yollarını listelerler ve çoğu zaman şöyle maddeler yer alır: olumlu olun, daima gülümseyin, kafaya takmayın vb. Ama bunlar işe yarayan şeyler değildir. Şimdi size herkesin yana yakıla cevabını aradığı sorunun cevabını bu yazımda gerçek örneklerle aktaracağım. İşte mutluluğun formulü: Beklentiye Girmemek.

Photo by Edu Lauton on Unsplash

Yazıma Shakespear’den…


Are attractive people superior? Of course not, but that is almost all of us thinking when we see one. The reason is the Halo Effect, which is creating an overall impression of someone by relying on one single trait of that person.

Photo by Erik Mclean on Unsplash

The Halo Effect concept was found in 1920 by American Psychologist named Edward L. Thorndike. He made observations on military officers ranking their subordinates. Military officers did not even communicate with their subordinates before ranking them. They were requested to rank them based on their characteristics such as leadership ability and intelligence. Results showed that the physical appearances…

Emre Furkan Ozsahin

A finance major student who likes to write…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store